Rekvizīti

01.06.2015
“Interaktīvo risinājumu grupa”, SIA
Juridiskā adrese: Vīlipa 10-68, Rīga, LV-1083
Komersanta Reģ. Nr.: 40003777057
Reģ. datums komercreģistrā: 21.10.2005
Konta Nr.:
LV80HABA0551011408784
LV40HABA0551039816633
Banka: A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22