Maršrutēšana pēc laika

Definē nedēļas dienai un laikam atbilstošu maršrutu, piemēram pārdošanas komanda darba laikā, balss pasts ārpus darba laika. Elastīga dienas, stundas, utt. konfigurācija individuāli katram numuram, izņēmumu apstrāde.