Uzdevumu automatizācija

Iebūvēts plānoto darbu automātiskas izpildes rīks, kas ļauj automātiski nosūtīt atskaites, mainīt pāradresācijas uzstādījumumus, utml.
2015-11-26 18_49_56-Administration _ Task manager