Zvanu rindas

Elastīga zvanu rindu konfigurācija, rezerves maršrutu (overflow) un vairāku SLA līmeņu atbalsts. Integrācija ar 3. partijas rīkiem un aplikācijām izmantojot dokumentētu API.
2015-11-26 18_40_29-PBX _ ACD queues