Virtuālās centrāles

Iespēja veidot virtuālas izolētas centrāles instances vienas fiziskas centrāles ietvaros. Pievienojot administrātorus vai lietotājus virtuālajām instancēm iespējams deleģēt tās pārvaldību.

2015-11-26 18_54_51-System _ Virtual PBXes